уторак, 18. август 2015.

Šta je posao mobilnih medicinskih sestara?Posao medicinskih sestara predstavlja rad na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenju i rehabilitaciji.

Pacijenti su im deca, odrasli i stare osobe.
Sestre rade na vrlo različitim radnim mestima – od patronaže do jedinica intenzivne nege – često samostalno, nekada u timu sa lekarima. Neke sestre se bave pružanjem sestrinske nege, a druge organizacijom ili nastavom. Zbog svega toga postoje velike razlike u poslovima različitih sestara. 
No ono što je zajedničko svim sestrama jeste sistemski pristup otkrivanju i rešavanju zdravstvenih problema u njihovom delokrugu.

Medicinske sestre posmatraju i procenjuju telesno i psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata. Tako prepoznaju potrebe za sestrinskom negom i prosleđuju važne podatke lekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti i utvrđuju rizike za zdravlje i mogućnosti pacijenata i njihove porodice za aktivno učešće u nezi i lečenju. Na osnovi svega toga planiraju, sprovode i ocenjuju uspešnost sestrinske nege.
Najviše medicinskih sestara radi u bolnicama. U bolnicama sestre pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rešavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, prepisane dijagnostike i analiza, načina lečenja,boravka u bolnici i odvajanja od porodice,naprimer zbog bolesti ljudi se ne mogu brinuti sami o sebi, mogu dobiti dekubitus ili se žaliti na bolove.
Pacijenti su često zabrinuti i zbog rezultata analiza i sa strepnjom očekuju nalaze. Različiti načini lečenja mogu izazvati tegobe poput gubitka kose ili mučnine. Mnogi bolesnici teško podnose boravak u bolnici – ne snalaze se u novoj sredini, ne znaju kome od osoblja mogu da se obrate, a tu su i drugi bolesnici koji mogu biti teško bolesni, nervozni ili umirući. Mnoge bolesti,naročito hronične, zahtevaju promenu načina života i primenu novih veština nakon otpuštanja iz bolnice.

Sestre imaju važnu ulogu u pripremi bolesnika za samostalan život kod kuće – savetuju ih o pravilnoj ishrani, samokontroli šećera, načinu uzimanja lekova i o mnogočemu drugom, zavisno naravno, od nihove bolesti.
Vrlo često ukoliko za to ima mogućnosti neke zadatke s područja sestrinske nege (hranjenje bolesnika, kupanje, pomoć pri obavljanju nužde i sl.) vrše negovateljice, sestre njih podučavaju, organizuju i nadziru njihov rad.
Bolničke sestre takođe sprovode i učestvuju u izvođenju mnogih medicinskih postupaka – od različitih načina primene lekova do hemodijalize. Svi se ovi poslovi prilagođavaju posebnim potrebama bolesnika na različitim odeljenjima, tako da postoje velike razlike u poslovima sestara, recimo, na pedijatriji, kardiologiji, hirurgiji, psihijatriji ili na odeljnju za rehabilitaciju.
Medicinske sestre u bolnicama mogu raditi i u dijagnostičkim ordinacijama – npr. za alergološka ispitivanja ili endoskopije, na odeljenjima za hitan prijem bolesnika, u operacionim salama, u službi anestezije i reanimacije…. itd. 


Danas postoje ambulante za negu i rehabilitaciju u kući, a mnoge od njih kao oblik privatne prakse osnivaju sestre. Sestre koje su zaposlene u ambulanti, rade u stanu ili kući bolesnika. Njihov je posao vrlo sličan poslu bolničkih sestara, jer uključuje i mnoge postupke koji se sprovode u bolnicama – injekcije, infuzije, kupanje pacijenta, klizme… itd.
Rade najviše sa starima, trudnicama, mladim majkama i obolelima od hroničnih bolesti. 
Obučavaju njih i članove porodice o zdravlju i bolesti, nezi deteta, nezi bolesnih i nemoćnihu krugu porodice itd. 

Njihov je glavni zadatak pomoći ljudima da se što bolje brinu o svom zdravlju i zdravlju članova porodice i da što bolje i samostalnije žive uprkos hroničnim bolestima i ograničenjima koje ime bolest ili starost nameće. 

Odlazeći u domove svojih pacijenata, imaju priliku otkriti i probleme zbog kojih valja uključiti socijalne radnike, fizioterapeute i druge stručnjake. Često sarađuju sa porodičnim doktorima i drugim zdravstvenim osobljem.

MOBILNA SESTRA funkcioniše kao predan i osjećajan tim koji nudii kvalitetnu negu u vašem domu od strane profesionalnog multidisciplinarnog tima. Nudimo niz integrisanih usluga i posebnih programa namenjenih za pomoć pacijentima u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

Vaš dom je najbolji lek za ljude svih starosnih dobi. To je mesto gdje se porodica, prijatelji i vi u kućnom okruženju osećate najugodnije, što ga i čini idealnim okruženjem za oporavak.
Zato mi se zalažemo za rad s vama na poboljšanju vašeg zdravlje u kućnim uslovima. Tim zdravstvenih stručnjaka će pažljivo praviti plan nege u saradnji sa vašim doktorom, uvažavajući sve vaše specifične potrebe.
Mnoge usluge koje imate u bolnici ili staračkom domu su vam dostupne u udobnosti svog doma. To je moguće jer preko nas možete dobiti niz zdravstvenih profesionalaca u vašem domu.
Ovde su samo neke od usluga koje nudimo:
ČUVANJE I POMOĆ U KUĆI
Nekada nas životne obaveze kojih se prihvatimo odvoje od onih kojima smo potrebni. U takvim situacijama neophodno je obezbediti osobu od poverenja koja će se starati o Vašim najmilijima.
Stručna, vredna, pažljiva i odgovorna MOBILNA SESTRA sada je tu.

Pomoć svih profila sada Vam je dostupna bez lutanja „na crno“.
Obezbedite adevatne ljude za
• BAKA-DEKA SITING (negovateljice)
• BEBA SITING (pedijatrijske sestre, dadilje)
• POMOĆ U KUĆI (gerontodomaćice)
• DIJAGNOSTIKA-LABORATORIJSKE ANALIZE

Neizostavne rutine kontrole bolesti ili poremećaja dovode do toga da svako od nas po malo počne da se bavi medicinom. Kako bi ste se fokusirali na vaša primarna opredeljenja savetujemo Vas da brigu o vašem zdravlju prepustite nama.

Redovna merenja krvnog pritiska ili kontrole krvnih analiza sada su dostupne na Vašoj kućnoj adresi.
• UZIMANJE KRVI ZA ANALIZE (partner ZAVOD KONZILIJUM)
• UZIMANJE BRISA (partner ZAVOD KONZILIJUM)
• MERENJE KRVNOG PRITISKA
• MERENJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI
060 32 64 666 ili 011 7115 269

Нема коментара:

Постави коментар