уторак, 6. октобар 2015.

KUĆNA NEGA I POMOĆ U KUĆI


KUĆNA NEGA I POMOĆ U KUĆI su od velikog značaja za slabopokretna ili nepokretna lica kojima je potrebna briga i nega. Ambulanta MOBILNA SESTRA daje podršku starijoj osobi i omogućava da ostane u sopstvenom domu, umesto da bude smeštena u neku od ustanova za smeštaj.
Ambulanta MOBILNA MEDICINSKA SESTRA  pruža najbolje rešenje u nezi  klijenta sa različitim potrebama, a posebno onima koji koji žele da je dobiju u kući ili su zbog bilo kojih ograničenja vezani za nju. 
Stručan, obučen, odan i vama uvek dostupan tim Ambulante MOBILNA SESTRA organizuje i sprovodi sve aktivnosti kućnog lečenje, nege i rehabilitacije. 
Negu i brigu bolesnika u kući obavljaju profesionalni kadrovi i druge osobe osposobljene za negu bolesnika.
 Mi imamo integrisan zdravstveni servis koji vam pruža negu, pomoć i podršku, rešava nastale zdravstvene i životne probleme, olakšava  bolest, starost i egzistenciju.
Kućna nega i pomoć u kući je namenjena :-osobama  kojima u okviru stambenih i drugih životnih uslova i okolnosti  (starosti ili invalidnosti)  u sredini u kojoj žive  nisu u stanju da brinu o sopstvenom životu i zdravlju

-klijentima koji  usled hroničnih zdravstvenih problema  imaju  potrebu za  stručnom negom  i održavanjem domaćinstva

-ljudima koje nisu u mogućnosti da se brinu o sebi i sosptevnim životnim potrebama

-osobama koje žele da pomognu članovima sopstvene familije  jer usled prezaposlenosti, udaljenosti  i  nedostatka vremena ne mogu da preuzmu brigu o starijim članovima porodice.

U skladu sa vašim potrebama Ambulanta MOBILNA SESTRA vam obezbeđuje 24h :
Licenciranu medicinsku sestru koja pruža usluge nege i sprovode terapiju indikovanu od strane lekara.
Negovateljicu – gerontodomaćica koja pruža usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom.
Fizoterapeuta koji pruža usluge rehabilitacije u kućnim uslovima.
Nutricionistu koji vam daje savet o zdravom načinu ishrane.
i druge saradnike iz oblasti kardiologije, neurologije, psihijatrije, stomatologije, urologije...

Ambulanta MOBILNA SESTRA pruža usluge u skladu sa vašim potrebama:

1 h do 24 h na dan.
Prepodne,  popodne , uveče ili noću
U radno vreme, vikendom ili praznikom
Dnevno , sedmično, nedeljno, mesečno
Prilagođeno vašim mogućnostima.
Na vašoj adresi na način koji vi izaberete

Poštovani korisnici samostalno ili uz konsultacije sa našom Mobilnom sestrom odlučite koji vid usluga odgovara vašim potrebama. 

Mi izlazimo u susret i pružamo najkvalitetniju i stručniju uslugu prema potrebama korisnika. 

Mi  imamo jedinstvena odnos prema zdravlju, zdravstvenim, porodičnim  i  ličnim problemima, interdisciplinarni rad i multisektorsku saradnju. 

Naše aktivnosti sadrže integrisane principe zdravstvene zaštite koji su usmereni na pacijenta.

Mi zastupamo i zalažemo se za zdravlje i interes naših klijenata, sarađujemo sa članovima njihovih porodica, sa lekarima i terapeutima različitih specijalnosti. 

Pružamo usluge nege i sprovodimo terapiju indikovanu od strane lekara, usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom, usluge rehabilitacije u kućnim uslovima, dajemo savet o zdravom načinu ishrane i mnoge druge usluge u zavisnosti od potreba naših korisnika.

Naš stručni tim želi da obezbedi vašim najmilijim osobama potrebu za pozitivnim mišljenjem o sebi (samopoštovanje, status, autoritet); potrebu za samoispunjenje (razvoj sopstvenih sposobnosti i ličnosti), društvenu potrebu (prijateljstvo, pripadanje i prihvaćenost), sigurnost (potreba za zaštitom i sigurnošću), fiziološke potrebe i mnoge druge.

Ambulanta MOBILNA SESTRA organizuje negu i pomoć u kući na celoj teritoriji grada Beograda. 

Oblik vreme i lokaciju obezbeđujemo u skladu sa vašim željama i potrebama. 
Pomoć i negu organizujemo brzo i efikasno. Svakom zahtevu pristupamo individualno i garantujemo diskreciju. Po dogovoru nudimo redovna, povremena ili jednokratna rešenja.


Ukoliko želite da neko brine i neguje dragu staru ili bolesnu osobu, koja nije samostalna budite slobodni i kontaktirajte Ambulantu MOBILNA SESTRA za više informacija na koji način možemo vama i vašoj porodici da pomognemo. Mi kućnu negu sprovodi od strane stručnog tima u dinamici i obimu koja odgovara upravo vama. Na usluzi 24h obezbeđujemo pomoć stručnog i ovlašćenog lica za pomoć koja je vama potrebna. Ako niste u mogućnosti da dođete do nas, MOBILNA SESTRA dolazi kod Vas.
VISOK KVALITET, POVOLJNE CENE!
Radno vreme: 00-24h
Mobilna medicinska sestra, Milentija Popovića 32a, lokal L-35, u blizini Sava Centra, Novi Beograd


060 32 64 666 ili ambulanta@mobilnasestra.rs

Нема коментара:

Постави коментар